cao handen 390x225

Nieuwe cao beschikbaar als PDF

Per 1 juli 2022 gaat de nieuwe cao voor de reisbranche van kracht. De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden tot 1 juli 2024. Reiswerk heeft een nieuwe doorklikbare PDF-versie van de cao en een Engelstalige-versie beschikbaar gesteld.

cao handen 390x225

Lonen

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over een collectieve loonsverhoging. Medewerkers die een functie uitoefenen die is ingedeeld in één van de functiegroepen 2 tot en met 8 (zoals opgenomen in bijlage 1) hebben recht op een loonsverhoging over het feitelijk loon van 3% per 1 juli 2022 en nogmaals 3% per 1 juli 2023. Gelijktijdig worden de minima en de maxima van de schalen met 5% verhoogd (zie hiervoor artikel 17a in de cao).

Overige afspraken

Naast de loonafspraken is gesproken over de reisbranche als inclusieve sector bij uitstek. Zo is afgesproken dat niet-traditionele gezinnen die een kind krijgen via adoptie of draagmoeder recht hebben op 4 weken geboorteverlof, naast het wettelijk verlof. Hierbij staat de duurzame relatie tussen ouder en kind centraal, ongeacht woonsituatie, leeftijd of biologische relatie. Deze aanpassingen zijn te vinden in artikel 11 van de cao. Verder hebben cao partijen protocollaire afspraken gemaakt over Rouwverlof, Ontziemaatregelen, Leren en ontwikkelen, Reisleiding en Thuiswerken.

Algemeen verbindend verklaren cao reisbranche

Nu de nieuwe cao definitief is, is er bij het Ministerie van SZW een aanvraag ingediend tot het algemeen verbindend verklaren van de cao. Met het afgeven van de algemeen verbindend verklaring gaan de cao bepalingen ook gelden voor de reisprofessionals die niet bij een ANVR aangesloten reisonderneming werken. We houden je hierover op de hoogte!

Meer informatie?

Ga direct naar de nieuwe cao voor de reisbranche. Bij vragen over de cao helpen we je graag verder. Je kunt contact met ons opnemen via info@reiswerk.nl.

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.